Công ty chuyên về giới thiệu nhân sự - phái cử
cho công xưởng - sản xuất

Hướng đến một môi trường mà ai cũng có thể làm việc dễ dàng.

  • TTM là công ty như thế nào?
  • Thông tin doanh nghiệp